Αρχική

Μόνο μέσω της συνεργασίας μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών μπορούμε να τα καταφέρουμε!

Μόνο μέσω της συνεργασίας μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών μπορούμε να τα καταφέρουμε!

CSR HELLAS vs. COVID-19

Η παγκόσμια κρίση δημόσιας υγείας, που προκάλεσε ο ιός COVID-19, δημιουργεί εντελώς νέο περιβάλλον στα θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και εταιρικής βιωσιμότητας.

Το CSR HELLAS, θεσμικός εκφραστής της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας στα θέματα αυτά, με την παρούσα ιστοσελίδα αναλαμβάνει πρωτοβουλία:

  • ανάδειξης ενεργειών των μελών του, για τη συμβολή και συνεισφορά τους στην αντιμετώπιση προβλημάτων, που δεν έχουν προηγούμενο στην παγκόσμια ιστορία,
  • παρουσίασης δράσεων διεθνών οργανισμών και φορέων που δραστηριοποιούνται στα πιο πάνω αναφερόμενα θέματα.
0
Μέλη
0
% των Μελών

του CSR HELLAS ανέλαβαν άμεσα δράση για την στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των ενδιαφερόμενων μερών τους.

Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τη συμβολή μας εδώ και 20 χρόνια, στη δημιουργία ενός τόσο δυναμικού κινήματος επιχειρηματικής υπευθυνότητας στη χώρα μας, μέσω της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με στόχο την επίτευξη βιωσιμότητας για όλους.

Νέα

22/4/2020 | CSR Europe Open Webinar: Future of Work – Staff & Skills Retention in Times of Crisis

Υπό το πρίσμα της τρέχουσας κρίσης COVID-19, οι εταιρείες αντιμετωπίζουν προκλήσεις σε πολλά μέτωπα….

Περισσότερα

London Business School: “Leading through a pandemic” webinar series

Webinar series exploring what it takes to lead through uncertainty….

Περισσότερα

MSCI: O ιός COVID-19 δοκιμάζει τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα των εταιρειών

A coronavirus stress test for global markets…

Περισσότερα