World Health Organisation


World Health Organisation

Ο ΠΟΥ (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας) δημοσιεύει συνεχώς ειδήσεις σχετικά με τον COVID-19. Επίσης παρέχει πληροφορίες και καθοδήγηση σχετικά με την τρέχουσα εξέλιξη της νόσου, καθώς και πρωτοβουλίες στενής συνεργασίας που αναπτύσσει για το θέμα με εμπειρογνώμονες, κυβερνήσεις και εταίρους διεθνώς για την ταχεία επέκταση της επιστημονικής γνώσης σχετικά με  τον νέο ιό. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.