ΣΕΒ-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ


ΣΕΒ-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Ο ΣΕΒ παραμένει κοντά στα μέλη του και στην επιχειρηματική κοινότητα ευρύτερα, συνεχίζοντας τη διαρκή ενημέρωση για κάθε θέμα που σχετίζεται με την κρίση του κορωνοϊού, με στόχο την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμβολή στη συνέχιση της οικονομικής δραστηριότητας και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Αναλυτικότερη πληροφόρηση ΕΔΩ.

Παράλληλα, ο ΣΕΒ, από τις πρώτες ημέρες της διασποράς του κορονοϊού στη χώρα μας, συνεργάζεται με την Πολιτεία, προτείνοντας μέτρα και ρυθμίσεις για τη στήριξη των επιχειρήσεων μελών του, καθώς και των εργαζομένων σε αυτές. Ταυτόχρονα, κάλεσε και καλεί όλα τα μέλη του να μετέχουν έμπρακτα στη στήριξη των δημόσιων υπηρεσιών που μάχονται στην πρώτη γραμμή για τον περιορισμό και την καταπολέμηση εξάπλωσης του ιού. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.