ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ


ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Συνδυάζοντας την εμπειρία με τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες, ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ επιδιώκει τη δημιουργία έργων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Με σταθερό προσανατολισμό στο σεβασμό και την προστασία του περιβάλλοντος, τη στήριξη της κοινωνίας και την αναβάθμιση της οικονομίας, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ στοχεύει να αποτελέσει δυναμικό και σταθερό παράγοντα υποστήριξης και διάδοσης της βιώσιμης ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα.

O Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ ανέλαβε του έργο της παραλαβής, μεταφοράς και ασφαλούς διαχείρισης όλων των νοσοκομειακών αποβλήτων του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., ως ενός εκ των νοσοκομείων αναφοράς της Αττικής. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.