ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ


ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, με απόφαση που έλαβε το Διοικητικό του Συμβούλιο διαθέτει για αγορά ιατρικού εξοπλισμού, αναλωσίμων και κάλυψη λοιπών δαπανών που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω κορωνοϊού, συνολικό καθαρό ποσό 8 εκατομμυρίων Ευρώ. Η προσφορά αφορά εξοπλισμό, αναλώσιμα και ειδικές υπηρεσίες οι οποίες απαιτούνται για την αντιμετώπιση της κρίσης, καθώς και βοήθεια σε ιατρικές δομές και ευπαθείς ομάδες, αλλά και μέσω δωρεάς καυσίμων θέρμανσης και κίνησης κατά την περίοδο της κρίσης.

Παράλληλα, η εταιρεία έχει προχωρήσει στην παραγγελία και εισαγωγή από τις ΗΠΑ, δύο (2) υπερσύγχρονων μηχανημάτων για τη διενέργεια τεστ μοριακής διάγνωσης για τον κορωνοϊό, καθώς και σημαντικού αριθμού ειδικών αντιδραστηρίων για την άμεση εξυπηρέτηση των νοσοκομειακών αναγκών. Επιπλέον, ο Όμιλος ανέλαβε τον εξοπλισμό ενός εξειδικευμένου εργαστηρίου στην Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική του ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ», για την μελέτη και διαχείριση των επιπτώσεων του κορωνοϊού στο αναπνευστικό σύστημα. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

Επίσης, η ΕΛΠΕ συνεργάζεται με την AEGEAN προσφέροντας μαζί 10 δωρεάν πτήσεις μεταφοράς ιατροφαρμακευτικού υλικού προς την Άπω Ανατολή/Κίνα ή όπου αλλού μπορεί να παράγονται το ιατροφαρμακευτικό υλικό, ή άλλα αναγκαία υλικά και εξοπλισμός και είναι εφικτό να πετάξουν τα αεροπλάνα της AEGEAN. Ο Όμιλος ΕΛΠΕ, μέσω της ΕΚΟ ανέλαβε να καλύψει όλο το κόστος των καυσίμων για τις πτήσεις αυτές. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.