Business Europe


Business Europe

Η BUSINESSEUROPE (Ένωση Βιομηχανικών και Εργοδοτικών Συνδέσμων της Ευρώπης) αποτελεί την κορυφαία οργάνωση  εκπροσώπησης των επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  Με μέλη 41 εθνικούς βιομηχανικούς και εργοδοτικούς Συνδέσμους, από 35 χώρες της Ευρώπης, εκπροσωπεί  πάνω από 20 εκατομμύρια μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Από το 1957, η BUSINESSEUROPE προωθεί τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχοντας πρωταγωνιστικό  ρόλο στον ευρωπαϊκό κοινωνικό διάλογο.

Στην ιστοσελίδα της BUSINESSEUROPE ή  στην επίσημη σελίδα της στο LinkedIn, μπορείτε να  ενημερώνεστε για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με την πανδημία και τις επιπτώσεις της στην οικονομία.

Περισσότερα:

Εκστρατεία: 16 Μαρτίου 2020: Responsibility, action and solidarity is urgently required to protect businesses, society and our economy https://www.businesseurope.eu/campaign/overcoming-covid-19-crisis

Ανακοίνωση 24 Μαρτίου 2020: EU leaders must protect the European economy, whatever it takes https://www.businesseurope.eu/publications/overcoming-covid-19-crisis-and-focussing-essential-message-members-european-council

Δελτίο Τύπου, 25 Μαρτίου 2020: EU leaders must protect the European economy, whatever it takes https://www.businesseurope.eu/publications/eu-leaders-must-protect-european-economy-whatever-it-takes