Πρωτοβουλίες Φορέων και Οργανισμών

Το CSR HELLAS, με τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του CSR Europe και την 20ετή πορεία του ως εθνικός εταίρος του, από την ίδρυσή του το 2000, παρακολουθεί τις πρωτοβουλίες και των άλλων εθνικών Δικτύων ΕΚΕ, καθώς και άλλων διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών και φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ΕΚΕ, της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και εταιρικής βιωσιμότητας.

Στη συνέχεια, καταγράφονται και αναδεικνύονται οι πιο σημαντικές από αυτές τις δράσεις και πρωτοβουλίες στη γενικευμένη προσπάθεια αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κρίσης που έχει προκαλέσει ο ιός COVID-19.

Πρωτοβουλίες Φορέων και Οργανισμών