Πρωτοβουλίες Μελών CSR HELLAS

Τo CSR HELLAS και τα μέλη του ανέλαβαν από την πρώτη στιγμή συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, με στόχο την αντιμετώπιση των πολυδιάστατων επιπτώσεων που προκαλεί η κρίση δημόσιας υγείας.

Οι πρωτοβουλίες, που ακολουθούν, αναδεικνύουν ενέργειες και δράσεις στήριξης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των εργαζομένων, πελατών και προμηθευτών των επιχειρήσεων αλλά και γενικότερα των ενδιαφερόμενων μερών τους.

Πρωτοβουλίες Μελών CSR HELLAS